Friborgen - terapi og ledelsesudvikling i et narrativt perspektiv

"Dig kan jeg ikke løbe om hjørner med som andre terapeuter"

"Du forstyrrer mig i min ledelsespraksis og for hver samtale bliver jeg en bedre leder"

 

Disse klientudtalelser er et udtryk for at jeg i min praksis opsøges af mennesker, der har behov for en dialogpartner der både er menneskelig, men også skarp.

Velkommen til Friborgen. Her kan du møde Christel - en stærk, veluddannet terapeut med forskerbaggrund indenfor den terapi, jeg praktiserer. Metoden hedder narrative walking og den har jeg opfundet på baggrund af min forskning, som handler om narrative samtaler i naturen, samt min narrativt/systemiske psykoterapeutuddannelse.

Jeg har samtaler med alle typer mennesker - men opsøges hovedsagelig af veluddannede mennesker, der har brug for både omsorg og intellekt i samtalen. Jeg mener det er vigtigt at vi samtaler et sted, hvor menneskeligheden og fagligheden kan finde hinanden således at fx et lederskab kan varetages bæredytigtig. Til det mener jeg ikke at store domiciler er hjælpsomme. Derfor foregår mine samtaler i en træhytte, og det gælder uanset om du er topleder eller studerende.

 

#narrativewalking #narrativvandring #narrativterapi #narrativog systemiskcoaching #lederskab #dialog #naturensombaggrundformentalsundhed

 

Følg min "blåg" narrative walking på instagram - her formidler jeg overvejelser om narrative dialoger og vandring.

@narrativewalking