2021 er mit publikationsår 🙂

Gennem årene har jeg skrevet en del artikler og bogkapitler. I år er ingen undtagelse 🙂

For nogle af mine klienter er det vigtigt at vide, hvordan jeg arbejder. Til det er det en mulighed at læse noget af det seneste, jeg har skrevet. Man kan læse det for at blive klogere på den måde, jeg forstår det mennesker har brug for. Jeg skriver både om kommunikation, ledelse og terapi.

I efteråret udkommer der et kapitel om naturterapi, hvilket jeg også glæder mig til.

 

Trøstrup, C. og Dahlager, L. (2021) Fortællingens sprog. I Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Kap 12. Gads Forlag.

 

Trøstrup, C. (2021) Narrative inspirationer i sygepleje til kræftramte mennesker og deres partner. Tidsskriftet Forstyrrelsen.

 

Trøstrup, C., & Madsen, B. B. (2021). Lederliv. Case om distribueret ledelse og rum til at lede – en jobcenterleders overvejelser, 01/2021. https://www.lederliv.dk/artikel/case-om-distribueret-ledelse-og-rum-til-lede

 

Dahlager, L. og Trøstrup, C. (2019) Narrativ metode - arbejdet med lidelseshistorier og fortællingens kraft. I: Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde. En grundbog. Forlaget Samfundslitteratur.

 

Trøstrup, C., et al. (2019) The effect of nature exposure on the mental health of patients: A systematic review. Quality of life research. P. 1- 9.

 

Trøstrup, C. (2018). Recap – rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner Recap – rehabilitation aimed at cancer patients and their partner [Phd.afhandling]. Københavns Universitet.