Priser og ydelser

Terapi 850 kr (55 min)

Ledelsescoaching 950 kr (55 min)

Konsulentydelse: 1500 kr/t (plus moms)