Priser og ydelser

Priser i 2021:

Terapi 850 kr (55 min)

Gruppeterapi pr person i forløb på 5 gange 3000kr (2,5 timer)

Ledelsescoaching 850 kr (55 min)

Konsulentydelse: 1500 kr/t (plus moms)